Uw privacy is belangrijk voor ons!

Om onze website-ervaring te optimaliseren, maken wij op de site www.familium.be gebruik van cookies. 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze sites betrouwbaar en veilig blijven, voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. 

Door op “Accepteren en doorgaan” te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle optionele cookies. 

Door op “Zelf instellen” te klikken, kun je je eigen voorkeuren aanpassen.

Voor meer informatie klik HIER. In instellingen kunt u op elk gewenst moment uw keuze bijwerken.

Als u niet akkoord wilt gaan, klik HIER.

Alles accepteren Zelf instellen
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou het niet mogelijk zijn om gebruik te maken van onze site; daarom is het niet mogenlijk om deze cookies te wijzigen.
Analytische cookies houden de statistieken bij en zorgen voor een optimale werking van onze website. Hierdoor kunnen we onze website verbeteren en deze zo aangenamer voor u maken.
Deze cookies zorgen ervoor dat online-advertenties beter aansluiten bij de interesse van de bezoeker; hierdoor worden er relevantere advertenties aan u getoond.
Personalisatie cookies informeren dat de gebruiker toestemming heeft gegeven om advertenties te personaliseren in zijn profiel.
Accepteer de cookies die u kiest

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt 3 oktober 2022

Deze Privacy- en Cookie Policy (hierna “Privacy Policy”) is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “de GDPR”) en beschrijft de rechten en plichten van F-libri ten aanzien van natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (hierna “Betrokkenen”), voornamelijk in verband met de online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Sro F-libri gevestigd te Pod Devinem 44, 150 00 Praag en gekend in de Handelsregister van Praag, Tsjechië onder het nummer 09322701 (hierna “Familiam”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke cookies we gebruiken. Door je persoonsgegevens te delen op onze website www.familium.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en verklaar je dat je de inhoud ervan uitdrukkelijk aanvaardt.

Inhoudstafel

Artikel 1 Welke gegevens verwerken we over jou? 1

Artikel 2 Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens? 1

Artikel 3 Wie ontvangt jouw persoonsgegevens? 2

Artikel 4 Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens? 2

Artikel 5 Jouw rechten 2

Artikel 6 Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? 3

Artikel 7 Cookies 3

 1. Welke gegevens verwerken we over jou?

  1. Familiam verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Categorie 1: telkens je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name je IP-adres en surfgedrag. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in Artikel 7;

 • Categorie 2: bij registratie of Aanmaak account, bestelling website op onze website verwerken we je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;

 • Categorie 3: als je ons belt of mailt verwerken we je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

 • Categorie 4: bij het plaatsen van een bestelling verwerken we je naam en voornaam, geslacht, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

 1. Familiam kan je persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • door je registratie en gebruik van de website; en

 • onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie Artikel 7.

 1. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

  1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor:

 • Categorie 1: om onze website te onderhouden en te verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website;

 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;

 • Categorie 2 en 3: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Familiam zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Familiam. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

 • Categorie 4: de levering en facturatie van door je bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat Familiam daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 1. Direct marketing:

We gebruiken je persoonsgegevens ook voor direct marketing, maar alleen als je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft (“opt-in”) of als je een van onze bestaande klanten bent.

Je kan je toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken, zonder kost en zonder dat je daarvoor een reden moet geven. Al onze mails bevatten speciaal daarvoor een uitschrijflink onderaan in deze mail.

 1. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden, behalve met je voorafgaande toestemming.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

 1. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 1. Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en het gebruik dat wij ervan maken. Je hebt het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je persoonsgegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per email naar info@familium.be.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 1. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. 

In geen geval kan Familiam aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 1. Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder jouw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om onze website te beveiligen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle strikt noodzakelijke cookies.

 

Analytische cookies

We willen onze website en diensten natuurlijk blijven verbeteren. Analytische cookies zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina's het populairst zijn, enz. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht je ons je toelating geven. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle analytische cookies die wij graag willen plaatsen.

 

Functionele cookies

We bieden je graag extra functies en persoonlijke instellingen aan, zodat je de beste surfervaring hebt. Functionele cookies helpen ons al een heel eind op weg. Ze laten ons onder andere toe om je taalkeuze te onthouden. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet werken. Wil je een overzicht van alle functionele cookies die door ons en derde partijen geplaatst worden? Klik dan op “Cookiedetails”.

 

Marketing cookies

Deze cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om je surfgedrag te volgen nadat je onze website hebt bezocht en/of om je gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. Je bepaalt zelf of je toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies. Klik op “Cookiedetails” voor een volledig overzicht van de marketing cookies die door ons en derden geplaatst worden.

 

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar info@familium.be.

Meer informatie over cookies vind je ook op: www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu.